безочлив

безочлив
прил. - нахален, нагъл, арогантен, безсрамен, неприличен, дързък, дебелоок, циничен, безобразен, упорит, настойчив, смел
прил. - натрапчив
прил. - високомерен, надменен, пренебрежителен, нехаен, рязък, безцеремонен
прил. - нескромен
прил. - самоуверен, самонадеян

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • арогантен — прил. нахален, надменен, предизвикателен, обиден, оскърбителен, груб, горделив, високомерен, безочлив, безсрамен, циничен, дързък, свадлив, нагъл, презрителен, подигравателен, рязък прил. пренебрежителен, нехаен, безцеремонен прил. самомнителен,… …   Български синонимен речник

  • безобразен — прил. безформен, неправилен, нестроен, недодялан, грозен, уродлив, на нищо не прилича, отвратителен прил. безсрамен, безочлив, възмутителен, нахален прил. нереден прил. позорен, срамен, скандален, безбожен, нечуван прил. безчестен прил …   Български синонимен речник

  • безобразник — същ. безсрамник, безочливец, безочлив, нахалник, дебелоок …   Български синонимен речник

  • безсрамен — прил. безочлив, нахален, нагъл, дързък, нескромен, няма срама, без срама, дебелоок, неприличен, непристоен, безсъвестен прил. безнравствен, срамотен, извън пътя, покварен, развратен, развален, неморален, циничен, порнографен прил. натрапчив прил …   Български синонимен речник

  • безцеремонен — прил. високомерен, надменен, арогантен, дързък, безочлив, пренебрежителен, нехаен, рязък прил. отвесен, стръмен, грубичък, открит, откровен …   Български синонимен речник

  • високомерен — прил. надменен, горд, горделив, надут, самомнителен, грандоман, нахален, арогантен, самолюбие, тщеславен, самонадеян, наперен, презрителен прил. важен, виден, изтъкнат, бележит, претенциозен прил. дързък, безочлив, пренебрежителен, нехаен, рязък …   Български синонимен речник

  • дебелоок — прил. нахален, безочлив, безсрамен, нагъл, натрапчив, дързък, смел, упорит, настойчив, без да му мигне окото, неприличен, циничен, нахакан, тепегьоз …   Български синонимен речник

  • дързък — прил. себеотрицателен, дръзновен, самоотвержен, неустрашим, смел, настойчив, безцеремонен, агресивен прил. нахален, груб, непочтителен, непокорен, нагъл, безсрамен, без да му мигне окото, безочлив, неприличен, арогантен, циничен прил. безразсъден …   Български синонимен речник

  • нагъл — прил. безочлив, нахален, безсрамен, неприличен, дързък, дебелоок, циничен прил. упорит, настойчив, настоятелен прил. натрапчив прил. арогантен прил. нескромен прил. самоуверен, самонадеян …   Български синонимен речник

  • надменен — прил. горд, високомерен, превзет, горделив, надут прил. презрителен, пренебрежителен, самомнителен, дързък, арогантен, самонадеян прил. важен, виден, изтъкнат, бележит, претенциозен прил. безочлив, нехаен, рязък, безцеремонен прил. раздразнителен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”